VANHANAIKAISET VIESTINTÄVÄLINEET HEIKENTÄVÄT TIEDONKULKUA

Kokosimme haasteita, joita yritykset kohtaavat sisäisessä tiedottamisessa ja -viestinnässä. Vanhanaikaiset viestintävälineet nousivat esille yhtenä yleisimmistä haasteista työyhteisöviestinnässä. 

Tutkimusaineistona blogiin käytettiin yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa kerättyä aineistoa, jossa haastateltiin yrityksiä heidän sisäisen viestinnän ja tiedottamisen haasteistaan. Haastattelimme yrityksiä, joissa väkeä työskentelee erilaisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi myynnissä, tuotannossa ja toimistolla, mikä luo haasteita työyhteisön sisäiseen viestintään. Kanavia täytyy olla useita, jotta erilaisissa tehtävissä toimivat henkilöt tavoitetaan. 

Vanhanaikaiset viestintävälineet vaikeuttavat tiedonkulun toimivuutta

Sisainen_viestinta_2

Muutamana konkreettisena esimerkkinä vanhanaikaisista sisäisen viestinnän välineistä ovat sähköpostitiedotteet, ilmoitustaulut ja joissakin tapauksissa myös intra nähdään monissa yrityksissä tiedon hautausmaana. 

Tutkimuksemme mukaan toimihenkilöiden väliseen viestintään käytetään osittain sähköpostia, jota ei kuitenkaan lueta tarpeeksi aktiivisesti tai sisäiset sähköpostit jäävät pienemmällä huomiolle viestien virrassa. Lopulta viestit jäävät unholaan inboxin pohjalle. Sähköpostia on helppoa lähettää, mutta vastaanottajan on yhtä helppoa unohtaa viesti tietotulvaan. 

Perinteisiä ilmoitustauluja hyödynnetään edelleen monissa yrityksissä mm. vuorotyöntekijöiden tavoittamiseen. Ilmoitustaululle tai kahvihuoneen pöydälle printataan tiedotteita, jotka kuitenkin jäävät roikkumaan eivätkä välttämättä tule luetuksi. Vanhat tiedotteet ja viestit jäävät sinne turhaan myös roikkumaan, mikä omalta osaltaan vähentää työntekijöiden motivaatiota seurata taulua.

Intra saattaa olla olemassa kaikille työntekijöille, mutta kuinka aktiivisesti ja ajantasaisesti sinne päivitetään tietoa ja kuinka aktiivisesti sitä luetaan? Monessa tapauksessa intran käyttö ei ole toivotulla tasolla. Intra koetaan usein staattiseksi, hankalaksi ja hitaaksi käyttää, jolloin sen käyttöaste jää alhaiseksi. 

Katso videolta, miten voit kehittää sisäistä tiedottamista uuden ajan intran, Upto Go:n avulla:

 

 

 

Tutkimme yritysten sisäistä tiedottamista yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Blogisarjassa nostetaan esille yritysten haasteita sisäisessä tiedottamisessa.

Upto Oy tuottaa yrityksille ratkaisuja sisäisen viestinnän haasteisiin. Tutustu lisää www.upto.fi/sisainen-viestinta

Pasi Anttila
Kirjoittaja Pasi Anttila
Julkaistu
Jaa LinkedIn Twitter Facebook
Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme viestimään näytöillä ja saamaan niistä parhaan hyödyn irti.