Kaikki blogikirjoitukset

VANHANAIKAISET VIESTINTÄVÄLINEET HEIKENTÄVÄT TIEDONKULKUA

Pasi Anttila Pasi Anttila | 20.8.2018 10:17:38

Kokosimme haasteita, joita yritykset kohtaavat sisäisessä tiedottamisessa ja -viestinnässä. Vanhanaikaiset viestintävälineet nousivat esille yhtenä yleisimmistä haasteista työyhteisöviestinnässä. 
Lue lisää

TIETOTULVAN PYÖRTEESSÄ

Pasi Anttila Pasi Anttila | 4.7.2018 10:52:54

Tietotulva on tänä päivän merkittävä haaste työelämässä, varsinkin tietotyötä tekeville. Työ on sen myötä katkonaista ja aiheuttaa jatkuvia keskeytyksiä työhön. Tämä heijastuu keskittymisvaikeuksina ja työntehon hidastumisena, mikä vaikuttaa.
Lue lisää

OVATKO KÄYTÄVÄPUHEET YRITYKSESI PÄÄVIESTINTÄKANAVA?

Pasi Anttila Pasi Anttila | 24.5.2017 12:50:46

Toimiva sisäinen viestintä on tärkeä osa työhyvinvointia. Toimivan vuorovaikutuksen ja tiedonkulun avulla myös työntekijät viihtyvät paremmin työssään ja toiminta työpaikalla on tehokkaampaa. 
Lue lisää

TAVOITTAAKO TIEDOTUSKANAVANNE YRITYKSEN KAIKKI TYÖNTEKIJÄT?

Lauri Hänninen Lauri Hänninen | 9.8.2016 8:30:00

Yritysten sisäinen tiedottaminen on tärkeää tehokkaan toiminnan, työntekijöiden sitouttamisen sekä työhyvinvoinnin kannalta. Haasteeksi tiedottamisessa saattaa syntyä se, että tiedotuskanava ei tavoita kaikkia työntekijöitä.
Lue lisää