Kaikki blogikirjoitukset

VANHANAIKAISET VIESTINTÄVÄLINEET HEIKENTÄVÄT TIEDONKULKUA

Pasi Anttila Pasi Anttila | 20.8.2018 10:17:38

Kokosimme haasteita, joita yritykset kohtaavat sisäisessä tiedottamisessa ja -viestinnässä. Vanhanaikaiset viestintävälineet nousivat esille yhtenä yleisimmistä haasteista työyhteisöviestinnässä. 
Lue lisää

TIETOTULVAN PYÖRTEESSÄ

Pasi Anttila Pasi Anttila | 4.7.2018 10:52:54

Tietotulva on tänä päivän merkittävä haaste työelämässä, varsinkin tietotyötä tekeville. Työ on sen myötä katkonaista ja aiheuttaa jatkuvia keskeytyksiä työhön. Tämä heijastuu keskittymisvaikeuksina ja työntehon hidastumisena, mikä vaikuttaa.
Lue lisää

MITEN VIESTINTÄ TAVOITTAA VUOROTYÖNTEKIJÄT TEHOKKAAMMIN?

Pasi Anttila Pasi Anttila | 13.6.2018 15:23:21

Kokosimme haasteita, joita yritykset kohtaavat sisäisessä tiedottamisessa ja viestinnässä. Vuorotyöntekijöiden tavoittaminen on todellinen haaste tuotantoa tekevissä yrityksissä, koska vuorotyöntekijöille ei ole usein sopivaa kanavaa, jonka.
Lue lisää

MARKKINOI VALOVOIMAISESTI NÄYTEIKKUNASSA

Pasi Anttila Pasi Anttila | 14.5.2018 14:37:41

Ns. ikkunanäyttöjä hyödynnetään tänä päivänä esimerkiksi liikkeiden ja ravintoloiden näyteikkunoissa asiakkaiden informointiin ja nopeiden ostopäätösten aikaansaamiseksi. Näytön avulla pystyt esittelemään tuotteitasi ja palveluitasi tehokkaammin.
Lue lisää

HANKITKO TEKNIIKKAA VAI KEHITÄTKÖ LIIKETOIMINTAASI?

Pasi Anttila Pasi Anttila | 26.10.2017 10:50:00

Yrityksillä ja julkishallinnolla on tarve digitalisoida palveluitaan yhä enenevissä määrin. Myös digital signage eli näyttöviestintä elää jatkuvassa murroksessa. Uudet näyttömallit, käyttökohteet, automatisointi, teknologiat ja sisällönhallinta.
Lue lisää

DIGITAALISEN OPASTAMISEN JA PALVELUN MERKITYS KASVAA

Pasi Anttila Pasi Anttila | 11.10.2017 10:07:00

Digitaalista opastamista hyödynnetään jo tehokkaasti esimerkiksi lentokentillä, rautatieasemilla, kauppakeskuksissa ja monissa muissa ruuhkaisissa paikoissa. Digitaalisen opastamisen merkitys tuleekin kasvamaan, vaikka tänä päivänä.
Lue lisää

NÄYTTÖVIESTINTÄ ON ELINTÄRKEÄ OSA KAUPPAKESKUSTA

Karri Mutkala Karri Mutkala | 29.5.2017 11:01:29

Lähivuosina valmistuu useita suuria kauppakeskuksia ympäri Suomen kasvukeskuksia. Oletusarvot kävijämääristä ovat suuret ja jokainen keskus hakee jotain omaleimaista, jolla erottua muista keskuksista.
Lue lisää

OVATKO KÄYTÄVÄPUHEET YRITYKSESI PÄÄVIESTINTÄKANAVA?

Pasi Anttila Pasi Anttila | 24.5.2017 12:50:46

Toimiva sisäinen viestintä on tärkeä osa työhyvinvointia. Toimivan vuorovaikutuksen ja tiedonkulun avulla myös työntekijät viihtyvät paremmin työssään ja toiminta työpaikalla on tehokkaampaa. 
Lue lisää

TILAT TEHOKÄYTTÖÖN

Pasi Anttila Pasi Anttila | 19.4.2017 13:39:25

Useimmissa organisaatioissa on tarve varata tiloja sisäisiin palavereihin, asiakastapaamisiin, työtiloiksi tai koulutuksiin. Monissa organisaatioissa tilavaraukset hoidetaan Outlook -kalenterin kautta tai muun järjestelmän kautta.
Lue lisää

MITEN PÄIVÄKODEISSA VOIDAAN PARANTAA TIEDOTTAMISTA?

Pasi Anttila Pasi Anttila | 12.12.2016 8:47:42

Päiväkodeissa hyödynnetään erilaisia tapoja tiedottaa ajankohtaisista asioista lasten vanhemmille. Usein käytössä on sähköposti ja/tai intra. Esimerkiksi Wilmasta ja Tenavanetista tulee vanhemmille sähköposti ilmoitus uudesta viestistä. Mitkä.
Lue lisää

INFONÄYTTÖJEN SISÄLLÖN AUTOMATISOINTI HELPOTTAA ARKEA

Lauri Hänninen Lauri Hänninen | 13.10.2016 9:59:00

Yrityksillä on usein käytössä lukuisia viestintäkanavia kuten intra, kotisivut, sosiaalinen media, pikaviestintyökalut, toiminnanohjausjärjestelmä, asiakashallintajärjestelmä tai tikettijärjestelmä. Infonäytöille halutaan usein tuoda sisältöä,.
Lue lisää

MITEN VALITSEN SOPIVAN INFONÄYTÖN?

Lauri Hänninen Lauri Hänninen | 11.10.2016 8:00:00

Lähes kaikilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tarjota samoja näyttöjä, joten toimijoita on mahdotonta laittaa paremmuusjärjestykseen näyttömallien saatavuuden perusteella. Näytöissä on kuitenkin eroja ja ennen infonäyttöjen hankintaa tulisi.
Lue lisää