NÄYTTÖVIESTINTÄ ON ELINTÄRKEÄ OSA KAUPPAKESKUSTA

Lähivuosina valmistuu useita suuria kauppakeskuksia ympäri Suomen kasvukeskuksia. Oletusarvot kävijämääristä ovat suuret ja jokainen keskus hakee jotain omaleimaista, jolla erottua muista keskuksista.

Kaikilla kauppakeskuksilla on yhteistä tietysti se, että keskuksista halutaan viihtyisiä, koko kansan kohtaamispaikkoja. Suunnitteluun panostetaan vahvasti ja keskusten tulee sulautua ympäröivään infrastruktuuriin sekä kaupunkikuvaan saumattomasti ja vaivattomasti.

Selkeä viesti on, että pelkät kaupat eivät enää yksistään vedä väkeä paikalle viihtymään. Keskuksissa panostetaan ruokaan, juomaan ja viihteeseen entistä enemmän. Kauppakeskuksen sijaan käyttäisinkin nimeä viihtymiskeskus.

Opasta asiakkaitasi interaktiivisesti

Moderni näyttöviestintä tukee vahvasti uudenlaisen kauppakeskuksen ajatusta. Keskusten suurentuessa ja palvelujen lisääntyessä, opastuksen merkitys kasvaa vahvasti. Jo suunnitteluvaiheessa mietityt, oikein sijoitetut interaktiiviset opasteet, tyylikkäine, keskuksen designiin sopivine rakenteineen, opastavat ihmiset helposti haluttuun kohteeseen.

Erityisen tärkeää interaktiivisissa opasteissa on käyttöliittymäsuunnittelu, sujuvat toiminnot ja selkeä, keskuksen brändin mukainen viesti.

Luo tunnelmaa ja elämyksiä

Oikein sijoitetut, tarkkaresoluutioiset LED screenit tuovat moderniin viihtymiskeskukseen parhaimmillaan hienon wow-efektin. Sen sijaan, että näyttöpinnoilla esitettäisiin vain mainontaa, tulisi suurilla pinnoilla pystyä esittämään moninaisia sisältöjä. Esimerkiksi keskuksessa toisaalla tapahtuvaa live-ohjelmaa pitäisi voida esittää keskuksen kaikilla pinnoilla helposti.

Miksei keskuksessa järjestettäisi videotaidekilpailua, jossa teokset esiteltäisiin suurilla LED screen pinnoilla? Voisin myös kuvitella, että vaikkapa videopeliturnaus keskusaukiolla toisi paikalle runsaasti väkeä. Puhumattakaan vaikkapa olympialaisten huippuhetkien esittäminen.

Kauppakeskusten sisällä ja ohessa on nykyään huima määrä eri tyyppisiä toimijoita, jotka kaikki hyötyvät toisistaan. Terveysasemat, kylpylät, hotellit, elokuvateatteri ym. hyötyvät kaikki oikein suunnitelluista näyttöviestintäratkaisuista.

Ota näyttöviestintä huomioon jo suunnitteluvaiheessa

Sen aika on ohi, että näyttöpinnat toimivat pelkkinä mainospintoina. Moninaiset käyttömahdollisuudet oikein oivallettuna saa ihmiset viihtymään keskuksessa. Valtaosa toiminnallisuuksista pystytään automatisoimaan, joten näyttöviestintä ei vaadi ylimääräisiä henkilöresursseja.

Sanomani on, että näyttöviestinnän ratkaisut tulee ottaa vahvasti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Moderni näyttöviestintä kuuluu kauppakeskusten perusvarustukseen siinä missä valot, ilmastointi, rullaportaat ja hissit.

LED_screen_hankintaopas

Karri Mutkala
Kirjoittaja Karri Mutkala
Julkaistu
Jaa LinkedIn Twitter Facebook
Toimin Uptolla LED screen projektipäällikkönä. Olen toteuttanut kymmeniä LED screen -projekteja niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle.