HANKITKO TEKNIIKKAA VAI KEHITÄTKÖ LIIKETOIMINTAASI?

Yrityksillä ja julkishallinnolla on tarve digitalisoida palveluitaan yhä enenevissä määrin. Myös digital signage eli näyttöviestintä elää jatkuvassa murroksessa. Uudet näyttömallit, käyttökohteet, automatisointi, teknologiat ja sisällönhallinta kehittyvät jatkuvasti. Samaan aikaan ostaminen muuttuu ja ostajille on tarjolla tietoa, miten näyttöjä voidaan hyödyntää älykkäästi. 

Mitkä ovat tavoitteesi?

Näyttöviestinnässä oleellisinta on toiminnan kehittäminen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tiedottamisen kehittämistä, työn tuottavuuden parantamista, keskiostoksen kasvattamista tai asiakaspalvelun kehittämistä.

Edelleen usein näytöt ja näyttöjen tekniset ominaisuudet vievät kuitenkin päähuomion kilpailutettaessa infonäyttöratkaisuja ja vasta sitten mietitään, miten ennalta asetetut tavoitteet täytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuitenkin, tärkempiä asioita ovat hallintajärjestelmän toiminnallisuudet ja sisällöntuotannon koordinointi. Hallintaportaali tulisi tänä päivänä olla pilvipalveluna, jolloin sitä pystytään päivittämään verkon välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. Infokanavan päivittämisen tulee olla mahdollisimman ketterää, mutta silti brändin ilmeen mukaista ja tyylikästä. 

Miten sisältöä tuodaan tänä päivänä näytöille?

Rautakeskeinen-ajattelumalli on jo muuttumassa. Ostajat ovat yhä tietoisempia, miten he pystyvät hyödyntämään näyttöviestintää omassa liiketoiminnassaan. Fokus on jo nyt ja tulee olemaan yhä enemmän näyttöjen ominaisuuksien sijaan siinä, miten olemassa olevaa tietoa saadaan näytöille ja mitä erilaisia rajapintoja pystytään rakentamaan asiakkaalle, jotta tämä saa näytöistä parhaan hyödyn irti.

Sisältöä haetaan entistä enemmän taustajärjestelmistä kuten intrasta, kotisivuilta, sosiaalisesta mediasta, toiminnanohjausjärjestelmästä tai tilavarausjärjestelmästä. Tämä vähentää turhaa copy-pastea tiedottamisessa ja kaikki oleellinen ohjautuu näytöille automaattisesti, jolloin viestit ja tiedotteet eivät jää roikkumaan tai tekemättä.

Monikanavaisuus ratkaisee sisäisen tiedottamisen tavoittavuuden haasteet

Monissa organisaatioissa haasteena on, että sisäiset tiedotteet eivät tavoita koko kohderyhmää. Erityinen haaste tämä on yrityksissä, joissa väkeä on kentällä, tehtaalla, toimistolla ja etätöissä.

HTML 5 -merkkikieli mahdollistaa tänä päivänä dynaamisemman sisällönesittämisen, mikä mahdollistaa saman sisällön julkaisun infonäytöille, mobiiliin sekä työasemille. Näin yhden hallintaportaalin kautta voidaan viestiä useissa kanavissa ja vieläpä kohdennetusti eri ryhmille, mikä parantaa tiedottamisen tavoittavuutta. Tämä helpottaa viestinnän parissa toimivien työtaakkaa ja tuo parempia viestinnällisiä tuloksia. 

Infonäyttöjen ja hallintaportaalin toimittajalta odotetaan asiantuntevaa näkemystä, miten asiakkaan viestintää ja markkinointia pystytään aidosti kehittämään. 

Pelkkä näyttöjen ripustaminen seinälle ja yksinkertainen hallintaohjelma ei enää riitä. Ja hyvä niin.

Infonayttojen_hankintaopas_CTA

Pasi Anttila
Kirjoittaja Pasi Anttila
Julkaistu
Jaa LinkedIn Twitter Facebook
Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme viestimään näytöillä ja saamaan niistä parhaan hyödyn irti.