TILAT TEHOKÄYTTÖÖN

Useimmissa organisaatioissa on tarve varata tiloja sisäisiin palavereihin, asiakastapaamisiin, työtiloiksi tai koulutuksiin. Monissa organisaatioissa tilavaraukset hoidetaan Outlook -kalenterin kautta tai muun järjestelmän kautta.

Arjen kiireessä kuitenkin syntyy usein epätietoisuutta, kuka on varannut minkäkin tilan ja mihin kellonaikaan. Ratkaisuna tähän ongelmaan on tilavarausnäytöt, jotka sijoitetaan eri tilojen ovenpieleen. Tieto varauksista saadaan syötteenä suoraan Outlook -kalenterista tilavarausnäytölle, jolloin yksittäisen tilan varaustilanne on reaaliaikaisesti kaikkien nähtävillä. Tilan varaajan on helppo käydä katsomassa näytöiltä, missä tilassa olisi vapaata ja tehdä varaus järjestelmään, sen sijaan, että tietoa varauksista täytyisi lähteä etsimään monen mutkan takaa.

Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa töitä tehdään myös projektiluontoisesti, jolloin vapaille ryhmätyöskentelytiloille on kysyntää. Tilavarausnäyttöjen avulla on helppoa etsiä vapaa tila ja tehdä sen jälkeen varaus järjestelmään. 

blog_Kastelli_ovenpielinaytto_01_Upto.jpg

Tilavarausnäytöillä voidaan esittää myös muuta hyödyllistä tietoa, kuten esimerkiksi kuvassa olevasta näytöstä löytyy kello ja säätiedot varaustietojen ohessa.

Tilavarausnäytöt sopivat erinomaisesti myös opastamiseen. Korkeakoulujen tiloja käytetään opetuksen lisäksi myös paljon erilaisiin tilauksiin ja asiantuntijaluentoihin, jolloin on tärkeää, että osallistuja löytää helposti paikalle, vaikka tilat eivät olisi entuudestaan tuttuja. 

Tilavaraukset voidaan koota myös yhdelle tai useammalle isommalle infonäytölle, jolloin kaikkien tilojen varaukset näkyvät yhdessä näkymässä. Looginen paikka koontinäytöille on esimerkiksi taukotilassa, aulassa tai oppilaitoksen opettajanhuoneessa. Myös koontinäyttöjä voidaan hyödyntää samalla muuhun ajankohtaiseen tiedottamiseen.

KuntaPro kilpailutti kevään ja kesän 2016 aikana kilpailullisella neuvottelumenettelyllä laadukkaat ja monipuoliset infoTV-ratkaisut asiakkaidensa käyttöön. Toimittajaksi valittiin Upto Oy. Upto tuottaa KuntaPro:n asiakkaille, omistajille sekä omistajien omistajille asiakaskohtaisia näyttöviestintäpalveluja. 
 

Infonayttojen_hankintaopas_CTA

Pasi Anttila
Kirjoittaja Pasi Anttila
Julkaistu
Jaa LinkedIn Twitter Facebook
Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme viestimään näytöillä ja saamaan niistä parhaan hyödyn irti.