TIETOTULVAN PYÖRTEESSÄ

Tietotulva on tänä päivän merkittävä haaste työelämässä, varsinkin tietotyötä tekeville. Työ on sen myötä katkonaista ja aiheuttaa jatkuvia keskeytyksiä työhön. Tämä heijastuu keskittymisvaikeuksina ja työntehon hidastumisena, mikä vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin.

Miten tietotulva ilmenee käytännössä?

Haastattelimme yrityksiä, joissa väkeä työskentelee erilaisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi myynnissä, tuotannossa ja toimistolla, mikä luo haasteita työyhteisön sisäiseen viestintään: kanavia täytyy olla useita, jotta erilaisissa tehtävissä toimivat henkilöt tavoitetaan. Tietotulva koettiin haasteeksi lähes jokaisessa yrityksessä, jota haastateltiin.

Sähköpostiin kilahtaa valtava määrä ”turhia” viestejä. Yksilölle tai ryhmälle kohdistetut sisäiset tiedotteet hukkuvat sähköpostien viestitulvaan, jolloin asioiden hoitaminen viivästyy tai asiat jäävät kokonaan tekemättä.

Heti tarvittavaa tietoa joutuu etsimään viestitulvasta kauemmin, mikä hidastaa prosesseja. Haaste korostuu erityisesti sähköpostissa, mutta yhtä lailla myös monissa muissa kanavissa.

Sähköposti on aivan täynnä, osa viesteistä jää väkisin käsittelemättä. Aika ei riitä kaikkien viestien läpikäymiseen.

Suurissa organisaatioissa käytettävät intrat ja sisäiset somet ovat usein liian laveita, jolloin oikeasti yksilön kannalta tärkeää tietoa ei löydy nopeasti, jos ollenkaan. Tiedotteiden kohdentaminen pienemmille ryhmille koetaan vaikeaksi näissä kanavissa.

Tuotantotyöntekijöiden ja osa-aikaisten työntekijöiden osalta suurimpana haasteena on, että heillä ei ole edes mahdollisuutta saada kaikkea tarpeellista tietoa.

Kohdennetulla tiedottamisella eroon viestitulvasta

Sisainen_viestinta_5

Ratkaisun haasteeseen voisikin tuoda järkevä tiedottamisen kohdentaminen, jolloin työntekijä vastaanottaisi lähtökohtaisesti vain itselleen oleelliset sisäiset tiedotteet ja viestit. 

Yllä oleva kuva havainnollistaa, miten Upto Go viestintäkanavalla pystyt viestimään eri työntekijäryhmille halutuissa kanavissa. Kuten esimerkiksi

  • Tuotantotyöntekijöille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää työaikana puhelinta tai työasemaa, voit viestiä infonäyttöjen välityksellä. Voit hyödyntää infonäyttöjä myös vierailijoiden tervehtimiseen.
  • Työntekijöillä, jotka käyttävät työssään puhelinta, mobiilisovellus on paras tiedotuskanava.
  • Henkilöt, jotka ovat suuren osan päivästä päätteen takana, tavoitetaan parhaiten työasemasovelluksen avulla.

Katso videolta, miten voit kehittää sisäistä tiedottamista uuden ajan intran, Upto Go:n avulla:

 

 

Tutkimme yritysten sisäistä tiedottamista yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Blogisarjassa nostetaan esille yritysten haasteita sisäisessä tiedottamisessa.

Upto Oy tuottaa yrityksille ratkaisuja sisäisen viestinnän haasteisiin. Tutustu lisää www.upto.fi/sisainen-viestinta

Pasi Anttila
Kirjoittaja Pasi Anttila
Julkaistu
Jaa LinkedIn Twitter Facebook
Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme viestimään näytöillä ja saamaan niistä parhaan hyödyn irti.